Thursday, February 5, 2015

Kuliah Holodeck

"Oke, jadi kalau ditanya orang kuliah ini belajar apa? Bilang aja kita membahas holodeck" - Dosen IMKA

Holodeck di Star Trek
sumber: betweenarock.co.uk
Post a Comment